Tranh chất liệu kim loại cao cấp TS 046

2,000,000